Udruga Potrošački centar štiti prava potrošača

Zaštita potrošača obuhvaća niz mjera kojima se pospješuju i štite interesi potrošača koji se na tržištu pojavljuju radi pribavljanja roba i usluga. 

Zakon o zaštiti potrošača uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu i to: 

  • pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača,
  • pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, 
  • pravo na pravnu zaštitu potrošača, 
  • pravo na informiranje i izobrazbu potrošača, 
  • pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa,
  • pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tih tijela.

O nama

Udruga Potrošački centar je neprofitna udruga za zaštitu prava potrošača koja promiče prava svih građana i pruža pomoć kroz informiranje i edukaciju građana putem elektronskih medija, interaktivnih internet platformi umreženih putem sredstava elektroničke komunikacije radi sigurnosti sudionika. Dvadeset godina iskustva u savjetovanju potrošača i veliki broj realiziranih skupova, radionica i manifestacija planiramo nastaviti i u budućem radu udruge.

Ciljevi udruge su ostvarenje prava na sigurnost roba i usluga, te puna i pravodobna informacija, pravo na izbor proizvoda kao i pravo na naknadu štete u slučaju da je povrijeđeno neko od prava potrošača.

Udruga danas

Uvjeti za rad i djelovanje udruge bili su tijekom proteklih godina (i još su uvijek) otežani zbog izostale redovite financijske potpore. Jedino zahvaljujući volonterskom angažiranju članova, udruga je uspjela pomoći potrošačima. 

Međutim, nedostatak financijskih sredstva razlog su što nije sklopljen radni odnos sa osobom koja bi trebala raditi puno radno vrijeme i biti na usluzi potrošačima u prostorima udruge.

Zbog želje da ostanemo neovisni i sigurni izbjegavali smo sponzorstva trgovačkih društava, financijske potpore i donacije koje bi nas mogle pretjerano usmjeravati i uvjetovati.

SJEDIŠTE I ADRESA


UDRUGA POTROŠAČKI CENTAR

Kumičićeva 13
51000 RIJEKA

CROATIAKONTAKT
Telefon
+38551 400 000

PRIGOVOR JE DOBAR PUT ZA ZAŠTITU NAŠIH GOSPODARSKIH INTERESA

ZAKONI

PUBLIKACIJE

DETALJI UDRUGENa osnivačkoj skupštini održanoj 10.10.2006. godine u Rijeci izabrana su tijela udruge i donesene važne odluke za redovno djelovanje UDRUGE POTROŠAČKI CENTAR. 

Ured državne uprave je 23.10.2006 godine odobrio upis udruge za zaštitu prava potrošača POTROŠAČKI CENTAR , sa sjedištem u Rijeci, Kumičićeva 13, u Registar udruga Republike Hrvatske.

PLAN I PROGRAM 2021


Ostvarimo svoje ciljeve zajedno, glas potrošača ima snagu.

RADNO VRIJEME U UREDU

RIJEKA, KUMIČIĆEVA 13

PETKOM OD 14 DO 16 SATI

Prava potrošača moramo zaštititi jer nepoštena poslovna praksa, nesigurni i neispravni proizvodi, neizvršene usluge, nepotpune informacije o proizvodima i uslugama, korištenje osobnih podataka bez odobrenja potrošača, neželjeno izlaganje promidžbenim porukama bez privole potrošača nisu dopušteni zakonom i znače kršenje prava potrošača.

Steven Photo

Ponudimo pomoć i nadajmo se pomoći ako budemo stari

ADMINISTRATOR

Marko Paripović