UDRUGA PC

    Udruga Potrošački centar je neprofitna udruga za zaštitu prava potrošača koja promiče prava svih građana i pruža pomoć kroz informiranje i edukaciju građana putem elektronskih medija, interaktivnih internet platformi umreženih putem sredstava elektroničke komunikacije radi sigurnosti sudionika. Dvadeset godina iskustva u savjetovanju potrošača i veliki broj realiziranih skupova, radionica i manifestacija planiramo nastaviti i u budućem radu udruge.

    Ciljevi udruge su ostvarenje prava na sigurnost roba i usluga, te puna i pravodobna informacija, pravo na izbor proizvoda kao i pravo na naknadu štete u slučaju da je povrijeđeno neko od prava potrošača.

    Ostvarena je suradnja sa svima koji mogu pomoći u zaštiti potrošača. Suradnja se temelji na našim projektima koje realiziramo s partnerima. Aktualni su projekti s Gradom Rijekom, Primorsko goranskom županijom, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Europskom komisijom.

    Nažalost, stalni nedostatak financijskih sredstva razlog je što nije sklopljen stalni radni odnos s osobom pravne struke koja bi radila puno radno vrijeme i bila na usluzi potrošačima u prostorima udruge.

    Zbog želje da ostanemo neovisni, ali i zbog zakonskih obaveza odbijamo sponzorstva trgovačkih društava, financijske potpore i donacije koje bi nas mogle pretjerano usmjeravati i uvjetovati.


    SJEDIŠTE I ADRESA


    UDRUGA POTROŠAČKI CENTAR

    Kumičićeva 13
    51000 RIJEKA

    CROATIA    KONTAKT TELEFON

    +385 51 400 000    ZAKONI


    PUBLIKACIJE    PLAN I PROGRAM 2023.    SURADNJA    PROJEKTI    IZVJEŠTAJI

    Glas potrošača ima snagu.

    Udruga Potrošački centar provodi projekt “TAJNI KUPAC ZA ZAŠTITU PRAVA POTROŠAČA U PROCESU UVOĐENJA EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ” na vlastitu odgovornost i u skladu s našim opisom projekta, financijskim proračunom projekta, opisom projektnih aktivnosti i listom proizvoda i usluga za praćenje i u njemu sadržanih ciljeva, koji je sastavni dio ugovora koji su potpisali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Udruga Potrošački centar.

    Projekt će biti financiran sa 120000 kuna iz državnog proračuna. Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge Potrošački centar i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

    Informiranje potrošača o uvođenju eura u RH provode članovi udruge putem telefona u razdoblju od 01. kolovoza 2022. do 31. prosinca 2023. Informiranje će biti omogućeno svim potrošačima, putem telefona: 051 400 000 petkom od 11:00 do 19:00h.

    U sklopu informativne kampanje aktiviran je info telefon 0800 2023.

    Prava potrošača moramo zajedno zaštititi jer nepoštena poslovna praksa, nesigurni i neispravni proizvodi, neizvršene usluge, nepotpune informacije o proizvodima i uslugama, korištenje osobnih podataka bez odobrenja potrošača, neželjeno izlaganje promidžbenim porukama bez privole potrošača nisu dopušteni zakonom i znače kršenje prava potrošača.

    Ako želite podnijeti prijavu Državnom inspektoratu (DIRH) protiv poslovnog subjekta zbog prodaje robe i pružanja usluga, dvojnog iskazivanja na računima, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu predlažemo da to napravite putem poveznice ispod teksta. 

    https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

    Ponudimo pomoć i nadajmo se pomoći ako budemo stari

    ADMINISTRATOR

    Marko

    Paripović