Udruga Potrošački centar štiti prava potrošača

Zaštita potrošača obuhvaća niz mjera kojima se pospješuju i štite interesi potrošača koji se na tržištu pojavljuju radi pribavljanja roba i usluga. 

Zakon o zaštiti potrošača uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu i to: 

  • pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača,
  • pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, 
  • pravo na pravnu zaštitu potrošača, 
  • pravo na informiranje i izobrazbu potrošača, 
  • pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa,
  • pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tih tijela.

O nama

Udruga Potrošački centar je neprofitna udruga za zaštitu prava potrošača koja promiče prava svih građana i pruža pomoć kroz informiranje i edukaciju građana putem elektronskih medija, interaktivnih internet platformi umreženih putem sredstava elektroničke komunikacije radi sigurnosti sudionika. Dvadeset godina iskustva u savjetovanju potrošača i veliki broj realiziranih skupova, radionica i manifestacija planiramo nastaviti i u budućem radu udruge.

Ciljevi udruge su ostvarenje prava na sigurnost roba i usluga, te puna i pravodobna informacija, pravo na izbor proizvoda kao i pravo na naknadu štete u slučaju da je povrijeđeno neko od prava potrošača.

Udruga danas

Ostvarena je suradnja sa svima koji mogu pomoći u zaštiti potrošača. Suradnja se temelji na našim projektima koje realiziramo s partnerima. Aktualni su projekti s Gradom Rijekom, Primorsko goranskom županijom, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Europskom komisijom.

Nažalost, stalni nedostatak financijskih sredstva razlog je što nije sklopljen stalni radni odnos s osobom pravne struke koja bi radila puno radno vrijeme i bila na usluzi potrošačima u prostorima udruge.

Zbog želje da ostanemo neovisni, ali i zbog zakonskih obaveza odbijamo sponzorstva trgovačkih društava, financijske potpore i donacije koje bi nas mogle pretjerano usmjeravati i uvjetovati.

SJEDIŠTE I ADRESA


UDRUGA POTROŠAČKI CENTAR

Kumičićeva 13
51000 RIJEKA

CROATIAKONTAKT TELEFON

+385 51 400 000

PRIGOVOR JE DOBAR PUT ZA ZAŠTITU NAŠIH GOSPODARSKIH INTERESA

ZAKONI


PUBLIKACIJE

DETALJI UDRUGENa osnivačkoj skupštini održanoj 10.10.2006. godine u Rijeci izabrana su tijela udruge i donesene važne odluke za redovno djelovanje UDRUGE POTROŠAČKI CENTAR. 

Ured državne uprave je 23.10.2006 godine odobrio upis udruge za zaštitu prava potrošača POTROŠAČKI CENTAR , sa sjedištem u Rijeci, Kumičićeva 13, u Registar udruga Republike Hrvatske.

PLAN I PROGRAM 2022SURADNJA

Ostvarimo svoje ciljeve zajedno, glas potrošača ima snagu.

Udruga Potrošački centar provodi projekt “TAJNI KUPAC ZA ZAŠTITU PRAVA POTROŠAČA U PROCESU UVOĐENJA EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ” na vlastitu odgovornost i u skladu s našim opisom projekta, financijskim proračunom projekta, opisom projektnih aktivnosti i listom proizvoda i usluga za praćenje i u njemu sadržanih ciljeva, koji je sastavni dio ugovora koji su potpisali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Udruga Potrošački centar.

Projekt će biti financiran sa 120000 kuna iz državnog proračuna. Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge Potrošački centar i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Informiranje potrošača o uvođenju eura u RH provode članovi udruge putem telefona u razdoblju od 01. kolovoza 2022. do 31. prosinca 2023. Informiranje će biti omogućeno svim potrošačima, putem telefona: 051 400 000 radnim petkom od 11:00 do 19:00h.

U sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom aktiviran je besplatni info telefon za građane i poduzetnike, a više informacija možete vidjeti na linku https://euro.hr/0800-2023-aktiviran-besplatni-info-telefon-o-zamjeni-kune-eurom/

Prava potrošača moramo zajedno zaštititi jer nepoštena poslovna praksa, nesigurni i neispravni proizvodi, neizvršene usluge, nepotpune informacije o proizvodima i uslugama, korištenje osobnih podataka bez odobrenja potrošača, neželjeno izlaganje promidžbenim porukama bez privole potrošača nisu dopušteni zakonom i znače kršenje prava potrošača.

Ponudimo pomoć i nadajmo se pomoći ako budemo stari

ADMINISTRATOR

Marko

Paripović