Zaštita potrošača

Pružamo pomoć i edukaciju

Saznajte više o vašim pravima i kako ih ostvariti kroz naše projekte i radionice.

O nama

Udruga Potrošački centar

Udruga Potrošački centar je neprofitna organizacija koja već 20 godina pruža savjete, edukaciju i zagovara prava potrošača lokalno i regionalno.

Savjetovanje i podrška

Savjetovanje

Naša udruga pruža individualno savjetovanje potrošačima u vezi s njihovim pravima, uslugama i proizvodima. Pomoći ćemo vam razumjeti svoja prava, pronaći rješenja za probleme i pružiti podršku kroz cijeli proces.

Edukacija i informiranje

Edukacija

Organiziramo edukativne radionice, seminare i događanja s ciljem osnaživanja potrošača i informiranja o njihovim pravima. Kroz naše programe želimo educirati potrošače o važnosti zaštite i informiranja u kupovini i korištenju proizvoda i usluga.

Zaštita potrošačkih prava

Zaštita prava

Borimo se za prava potrošača na sigurne proizvode i usluge, potpune informacije te mogućnost odabira i nadoknadu štete. Kroz naše aktivnosti želimo osigurati da su potrošači informirani, zaštićeni i da imaju podršku u slučaju kršenja njihovih prava.

ai generated, teddy, teddy bear-8775767.jpg

Naši događaji

Suradnja na manifestacijama, edukacijama i radionicama koje smo organizirali kako bismo educirali potrošače o njihovim pravima i mogućnostima.

SURADNJA UDRUGE POTROŠAČKI CENTAR U TIJELIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I TIJELIMA PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA

Scroll to Top